مستر کلاس

مستر کلاس یک روزه آمبره اهواز آموزش عملی تکنیک روسی و برزیلی

مستر کلاس یک روزه آمبره اهواز آموزش عملی تکنیک روسی و برزیلی به صورت حضوری در 28 شهریور برگزار می شود. به شرکت کنندگان گرامی بعد از شرکت در این دوره یک روزه آموزشی مدرک و گواهی حضور اعطا می شود.

توسط |1399-6-12 09:51:55 +00:00شهریور 12ام, 1399|مستر کلاس|بدون دیدگاه

مستر کلاس یک روزه آمبره تهران با متد روز و اهدا گواهی حضور

مستر کلاس یک روزه آمبره تهران با متد روز و اهدا گواهی حضور. در این دوره حضوری که در تاریخ 21 شهریور امسال برگزار می شود دو تکنیک آمبره روسی و برزیلی به هنرجویان آموزش داده می شود.

توسط |1399-6-12 09:57:53 +00:00شهریور 12ام, 1399|مستر کلاس|بدون دیدگاه