مستر کلاس یک روزه آمبره اهواز آموزش عملی تکنیک روسی و برزیلی

مستر کلاس یک روزه آمبره اهواز آموزش عملی تکنیک روسی و برزیلی به صورت حضوری در 28 شهریور برگزار می شود. به شرکت کنندگان گرامی بعد از شرکت در این دوره یک روزه آموزشی مدرک و گواهی حضور اعطا می شود.