مستر کلاس یک روزه آمبره تهران با متد روز و اهدا گواهی حضور

مستر کلاس یک روزه آمبره تهران با متد روز و اهدا گواهی حضور. در این دوره حضوری که در تاریخ 21 شهریور امسال برگزار می شود دو تکنیک آمبره روسی و برزیلی به هنرجویان آموزش داده می شود.